TFF mahkeme sonucunu bekleyecek mi?
Tahkim Kurulu 29.7.2011 ve 4.8.20011 kararları
Recep Öztürk'ün, PFDK'nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/334-1432 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/237 numaraya kayıtlı dosyada Recep Öztürk vekili tarafından dosyaya sunulan 29.07.2011 tarihli dilekçe okundu. Dilekçemin konusunun yürütmeyi durdurma istemi olduğu, dilekçe ekinde de gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan inceleme neticesinde şartlarının bulunduğu görülmekle yürütmenin durdurulmasına, Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına;
TFF Yönetim Kurulu'nun 12.04.2011 tarihli kararı ile iptal edilen Futbolcu Temsilci Sınavı'na itiraz eden İsmail Tarık Raşioğlu'nun, Mustafa Sezgin'in, Görkem Kırgız'ın, Cengiz Kaan Kayıran'ın, İrfan Özden'in, Murat Azakoğlu'nun, İhsan Tarkan'ın, Serhan Serbast'in, Olcay Onur Öztürk'ün,Mehmet Polat Elmacı'nın, Ergin Başyazgan'ın, Tarık Özaslan'ın, Kıymet Şaşmaz'ın, Volkan Saruhan'ın itirazlarına ilişkin E.2011/141 numaralara kayıtlı dosyada esas hakkında karar için Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma aşamasının beklenmesine,
Durmuş Bayram'ın, PFDK'nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/287-1477 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/251 numaraya kayıtlı dosyada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına;
Umut Koçin'in, PFDK'nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/341-1476 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/242 numaraya kayıtlı dosyada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olup Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına; 

Muttalip Kandemir'in, PFDK'nun 08.06.2011 tarihli ve 2010-2011/284-1428 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin E.2011/257 numaraya kayıtlı dosyada Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının beklenmesine; incelemenin devamına; karar verilmiştir.
PROFİLİNİZDE PAYLAŞIN Kİ ARKADAŞLARLARINIZDA SİZİNLE OLSUNLAR..

Technorati Facebook Twitter